Top 7 qualify automatically from each Semi Final.  Remaining 2 places in each final are reserved for wild card picks, generally this will include any injured riders unable to take part in the Semi Finals (who would have qualified).

 

 

 

Polish Semi Final
 
  1. Boguslaw Kryznowek........ 3  3  3  2  3  14
  2. Maciej Tercjak............ 3  3  2  3  2  13
  3. Janusz Pala............... 2  3  3  3  1  12
  4. Stanislaw Zabek........... 2  2  3  2  2  11
  5. Jacek Klecha.............. 1  0  2  3  3   9
  6. Dominik Witoszek.......... 1  3  1  0  3   8
  7. Antoni Bialczak........... 0  2  1  2  3   8
----------------------------------------------------------------------------------
  8. Jozef Jarzabek............ 3  2  0  0  2   7
  9. Bartlomiej Orzol.......... 2  2  1  2  0   7
 10. Krystof Trzeciak.......... 1  N2 1  3  1   6
 11. Antoni Siekalski.......... 2  0  2  1  1   6
 12. Stefan Zawadski........... 3  E  0  N2 2   5
 13. Jakub Majewski............ 0  1  3  0  1   5
 14. Jan Zurek................. 1  1  1  -  -   3
 15. Rado Kornacki............. 0  0  2  0  R   2
 16. Jerzy Wieczorek........... 1  0  0  1  0   2
 17. Antoni Komosa............. 0  1  0  1  0   2
 18. Gottlib Borkowski......... Did not ride
 
 No. Results
  1: Boguslaw Kryznowek, Bartlomiej Orzol, Dominik Witoszek, Antoni Bialczak 
  2: Maciej Tercjak, Janusz Pala, Jacek Klecha, Jakub Majewski 
  3: Stefan Zawadski, Antoni Siekalski, Jerzy Wieczorek, Rado Kornacki 
  4: Jozef Jarzabek, Stanislaw Zabek, Krystof Trzeciak, Antoni Komosa 
  5: Maciej Tercjak, Bartlomiej Orzol, Antoni Komosa, Jerzy Wieczorek 
  6: Janusz Pala, Antoni Bialczak, Jan Zurek, Antoni Siekalski 
  7: Boguslaw Kryznowek, Stanislaw Zabek, Jakub Majewski, Rado Kornacki 
  8: Dominik Witoszek, Jozef Jarzabek, Jan Zurek, Jacek Klecha 
  9: Janusz Pala, Rado Kornacki, Bartlomiej Orzol, Jozef Jarzabek 
 10: Stanislaw Zabek, Maciej Tercjak, Antoni Bialczak, Stefan Zawadski 
 11: Boguslaw Kryznowek, Jacek Klecha, Krystof Trzeciak, Jerzy Wieczorek 
 12: Jakub Majewski, Antoni Siekalski, Dominik Witoszek, Antoni Komosa 
 13: Krystof Trzeciak, Bartlomiej Orzol, Jan Zurek, Jakub Majewski 
 14: Jacek Klecha, Antoni Bialczak, Antoni Komosa, Rado Kornacki 
 15: Maciej Tercjak, Boguslaw Kryznowek, Antoni Siekalski, Jozef Jarzabek 
 16: Janusz Pala, Stanislaw Zabek, Jerzy Wieczorek, Dominik Witoszek 
 17: Jacek Klecha, Stanislaw Zabek, Antoni Siekalski, Bartlomiej Orzol 
 18: Antoni Bialczak, Jozef Jarzabek, Jakub Majewski, Jerzy Wieczorek 
 19: Boguslaw Kryznowek, Stefan Zawadski, Janusz Pala, Antoni Komosa 

 20: Dominik Witoszek, Maciej Tercjak, Krystof Trzeciak, Rado Kornacki (R) 

 

 

 

Polish Semi Final
 
  1. Marek Czaja............... 3  2  3  3  3  14
  2. Gabrys Irzyk.............. 1  3  3  2  3  12
  3. Kami Rozborski............ 3  0  2  3  3  11
  4. Jakub Baran............... 3  3  3  2  0  11
  5. Rafal Narozny............. 3  2  0  3  1   9
  6. Mieczyslaw Zielinski...... 1  1  1  2  3   8
  7. Yuri Jugovic.............. 2  2  2  1  1   8
----------------------------------------------------------------------------------
  8. Milosz Mikawski........... 2  0  0  3  2   7
  9. Jakub Lechowicz........... 1  3  2  1  0   7
 10. Zbigniew Nieroba.......... 1  0  3  2  1   7
 11. Roman Szalkowski.......... 2  3  1  R  0   6
 12. Wojtek Zadrozny........... 0  0  2  1  2   5
 13. Adam Jelen................ 0  1  1  0  2   4
 14. Michal Swiatek............ 0  1  0  1  2   4
 15. Jan Sczesniak............. 0  2  1  0  1   4
 16. Pawel Prusaczyk........... 2  1  0  0  0   3
 17. Prezmyslaw Nowaczyk....... Did not ride
 18. Bartolsz Ostrowski........ Did not ride
 
 No. Results
  1: Jakub Baran, Roman Szalkowski, Gabrys Irzyk, Adam Jelen 
  2: Marek Czaja, Pawel Prusaczyk, Jakub Lechowicz, Wojtek Zadrozny 
  3: Rafal Narozny, Yuri Jugovic, Mieczyslaw Zielinski, Michal Swiatek 
  4: Kami Rozborski, Milosz Mikawski, Zbigniew Nieroba, Jan Sczesniak 
  5: Roman Szalkowski, Jan Sczesniak, Michal Swiatek, Wojtek Zadrozny 
  6: Gabrys Irzyk, Rafal Narozny, Pawel Prusaczyk, Kami Rozborski 
  7: Jakub Lechowicz, Yuri Jugovic, Adam Jelen, Milosz Mikawski 
  8: Jakub Baran, Marek Czaja, Mieczyslaw Zielinski, Zbigniew Nieroba 
  9: Zbigniew Nieroba, Yuri Jugovic, Roman Szalkowski, Pawel Prusaczyk 
 10: Gabrys Irzyk, Wojtek Zadrozny, Mieczyslaw Zielinski, Milosz Mikawski 
 11: Marek Czaja, Kami Rozborski, Adam Jelen, Michal Swiatek 
 12: Jakub Baran, Jakub Lechowicz, Jan Sczesniak, Rafal Narozny 
 13: Kami Rozborski, Mieczyslaw Zielinski, Jakub Lechowicz, Roman Szalkowski (R) 
 14: Marek Czaja, Gabrys Irzyk, Yuri Jugovic, Jan Sczesniak 
 15: Rafal Narozny, Zbigniew Nieroba, Wojtek Zadrozny, Adam Jelen 
 16: Milosz Mikawski, Jakub Baran, Michal Swiatek, Pawel Prusaczyk 
 17: Marek Czaja, Milosz Mikawski, Rafal Narozny, Roman Szalkowski 
 18: Gabrys Irzyk, Michal Swiatek, Zbigniew Nieroba, Jakub Lechowicz 
 19: Mieczyslaw Zielinski, Adam Jelen, Jan Sczesniak, Pawel Prusaczyk 
 20: Kami Rozborski, Wojtek Zadrozny, Yuri Jugovic, Jakub Baran 
 21: Kami Rozborski, Jakub Baran 
 
 
Stefan Zawadski and the injured Rafal Aranowski receive the wild card places for the final.  Zbigniew Nieroba and Roman Szalkowski will be the reserves.